Αποστολή Email
(προαιρετικό)
COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START